top of page

Ý Lan - Dưới Giàn Hoa Cũ Music Concert

"Dưới Giàn Hoa Cũ", a night of lyrical and beautiful music in the voice of famous Vietnamese singer Ý Lan, with virtuoso pianist Hoang Thi Thi, saxophonist Gordan Lizama, and Blacknotes Band on Saturday 8/20/2022 at 7 PM.


"Dưới Giàn Hoa Cũ", một đêm nhạc trữ tình và thật đẹp trong tiếng hát nữ danh ca Ý Lan tại Saigon Grand Center


SINGER Ý LAN WILL BE PERFORMING AT SAIGON GRAND CENTER STAGE AT 7PM.


Blacknotes Entertainment Proudly Presents

Singer: Ý Lan

Virtuoso pianist: Hoàng Thi Thi

Saxophonist: Gordan Lizama

Music: Blacknotes Band


Saturday 8/20/2022 at 7 PM.


Buy Ticket:

Saigon Grand Center 16149 Brookhurst St Fountain Valley CA 92708

bottom of page