top of page

Kỷ Niệm Chiều Mưa - Khánh Hà & Tô Chấn Phong

Khánh Hà - Tô Chấn Phong ❤️. 2 ngày nữa thôi anh chị sẽ biểu diễn tại Saigon Grand Center Ballroom. 7:30pm 11.11.20220 (for tickets: 657 657-7879)bottom of page